معاون آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان خبر داد
آوردن مقاطع پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان چند معلولیتی

خبرگزاری فارس: دو سال است که برای دانش‌آموزان چند معلولیتی مقطع پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری فارس: آوردن مقاطع پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان چند معلولیتی

سعید ادیب در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با دانش‌آموزان استثنایی اظهار داشت: سه گروه دانش‌آموزان (جسمی و حرکتی، ناشنوا و نابینا) از نظر کتاب درسی با دانش‌آموزان عادی تفاوتی ندارند.

وی در ادامه افزود: این دانش‌آموزان پس از گذراندن مقطع دبستان، می‌توانند در مدارس عادی و یا مدارس ویژه دانش‌آموزان استثنایی ادامه تحصیل دهند.

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در مورد دانش‌آموزان دختر ناشنوا گفت: دانش‌آموزان دختر ناشنوا پس از گذراندن دوران ابتدایی می‌توانند وارد مدارس استثنایی و یا عادی برای ادامه تحصیل شوند.

وی ادامه داد: این دانش‌آموزان پس از اتمام دوران راهنمایی، می‌توانند در مدارس عادی و یا مدارس استثنایی به تحصیل مشغول شوند.

ادیب در ارتباط با هنرستان ناشنوایان اضافه کرد: هنرستان ناشنوایان دختران سه رشته (کامپیوتر، نگارگری و گرافیک) دارد و دانش‌آموزان می‌توانند پس از اتمام تحصیل در کنکور دانشگاه‌ها شرکت کنند.

وی بیان داشت: دانش‌آموزانی که در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند در صورت تمایل می‌توانند در مدارس استثنایی ثبت‌نام کنند.

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان تاکید کرد: در مورد دانش‌آموزان پسر هم شرایط به همین صورت است.

وی ادامه داد: برای دانش‌آموزان پسر مجتمعی وجود دارد که مقاطع راهنمایی و هنرستان (کار و دانش فردوس) در آن متمرکز است و در هنرستان آن دو رشته (درودگری و برق ساختمان) به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود. 

ادیب در مورد دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی گفت: دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پس از گذراندن دوران دبستان وارد مقطع پیش حرفه‌ای (راهنمایی) می‌شوند و پس از آن در مقطع متوسطه حرفه‌ای به تحصیل خود ادامه می‌دهند.

وی تاکید کرد: دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی تا پایان مقطع متوسطه حرفه‌ای و گرفتن دیپلم پیش می‌روند.

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در پایان در مورد دانش‌آموزان چند معلولیتی اظهار داشت: در حدود دو سال که برای دانش‌آموزان چند معلولیتی مقطع پیش‌حرفه‌ای و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است و این دانش‌آموزان هم تا گرفتن دیپلم به تحصیل ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/صا10